News :: About us :: Females ::  Litters ::  Available ::  Gallery ::  Contact ::  Links ::  GBook

About us

Jmenuji se Jana Folovská a bydlím se svým manželem a 2 dětmi v bytě v Karviné.
Svého prvního psa jsem si pořídila až když u jsem byla vdaná a měla 2 děti. Volba padla na černostříbrnou kníračku jménem ASPALA. Díky ní jsem se naučila jak se má vychovávat a cvičit pes. V roce 1996 jsem požádala o přidělení chovatelské stanice ALSIOR. ASPALKA zemřela v 11 letech, bez toho, že bych na ní odchovala jediný vrh.

FLO BOHEMIA KRÁSNÁ FANFÁRA zaplnila PRÁZDNO, které po ASPALCE zaplňovalo celý byt. Malá Papilloní holčička si nás všechny hned získala. Pro její veselou povahu jsem s ní začala vnikat do tajů AGILITY. Začátky byli těžké, musely jsme se hodně nového naučit a hlavně se učit naslouchat jedna druhé.

V roce 2007 do našeho života přicupitala malá kulička DORSIA Z PELINSKÝCH LUK. Dorsinka je opravdu Papillon se vším všudy. Má obrovský elán, chuť pořád něco dělat a nezkazí žádnou lumpárnu. Nejvíce miluje mého manžela a i proto jsem se rozhodla, že ve výstavních kruzích s "Dorsi" bude bojovat on. Když má trošku volného času, zajdou spolu na cvičák na Agility.

Zjistila jsem, že Papillonci jsou úžasní nejenom na různé psí sporty, výlety, ale i jako gaučáci. Tam kde je jejich pán, tam chtějí být i oni.

Přeji Vám příjemně strávené chvíle při čtení těchto stránek, doufám že se zde budete se zájmem vracet
Jana FolovskáMy name is Jana Folovská and live with my husband and 2 children in a flat in Karviná.My first dog I bought when I was married and had 2 children. The choice fell on black and silver schnauzer "ASPALA". With it, I improved in education and training a dog.In 1996 developed the kennel ALSIOR.ASPALKA died at age 11, without that I bred a single litter.

FLO BOHEMIA KRÁSNÁ FANFÁRA fill the gaps, which have ASPALKA filling the whole flat. Small Papillon little girl immediately got all of us. For her cheerful nature, I began to creep into the secrets of Agility. The beginnings were difficult, we had a lot news to learn and especially to listen to one another.

In 2007 our lives came to a small ball DORSIA Z PELINSKÝCH LUK. Dorsinka really Papillon with all the trimmings. Has tremendous enthusiasm, taste is always something to do and not spoil any rat. Most loved my husband, hence I decided that in exhibition circles with "Dorsia" will to fight he. When the little free time, they go together at the training center for Agility.

I discovered that Papillons are wonderful not only on various dog sports, excursions, as well as pets. Where their master, where they want to be.


I wish you a pleasant time spent reading these pages, I hope there will be return with interest
Jana Folovská